Methodes – Agile

Agile is al lang niet meer een nieuwe hippe trend wat alleen een paar enthousiaste softwareontwikkelaars doen. Volledige bedrijven zijn overgestapt op een Agile werkwijze.

Van de verschillende Agile methoden is Scrum is de meest wijdverspreide en beperkt zich niet meer tot softwareontwikkeling alleen. Het wordt ook toegepast in het ontwikkelen van hardware.

Maar ook buiten de wereld van IT is Scrum mateloos populair en heeft het haar weg gevonden naar andere afdelingen, zoals marketing en sales. Toch lopen organisaties tegen uitdagingen aan als ze Scrum op grote schaal binnen de organisatie willen toepassen dat meerdere afdelingen overstijgt.

Om hiermee om te gaan zijn er een aantal frameworks ontwikkeld die een organisatie helpen met deze problematiek om te gaan. AMbitious werkt vanuit het SAFE Framework.

Dit betreft een verzameling van Agile praktijken die gebruikt worden op team-, project- en portfolioniveau. Op teamniveau lijkt het erg op Scrum. Op project- en portfolioniveau heeft SAFe een uitgebreide set aan hulpmiddelen om er voor te zorgen dat de prioriteiten van de business juist vertegenwoordigd zijn. Hiervoor introduceert SAFe diverse rollen en verantwoordelijkheden, zoals onder anderen Portfolio Manager, Release Manager, Enterprise Architect en Release Architect.

Desondanks moeten organisaties zich realiseren dat iedere organisatie uniek is, bijvoorbeeld qua grootte, het aantal producten of projecten, de cultuur en marktdynamiek. Scrum is geen proces dat simpel even ingevoerd kan worden, maar een framework dat een structuur biedt waarbinnen processen geoptimaliseerd kunnen worden. Als organisaties dan een Agile-werkwijze willen invoeren, waarom dan niet op een Agile-wijze