Methode – Moderatie techniek®

In de uitvoering en vastlegging van mijn workshops maak ik gebruik van de Moderatiemethode. De Moderatiemethode is een beproefde communicatiemethode die in workshops, trainingen en andere bijeenkomsten (o.a. vergaderingen) snel en zonder omwegen tot resultaten leidt.

Deze werkwijze betrekt alle deelnemers bij het overleg, laat ieders bijdrage aan bod komen en maakt hen allen verantwoordelijk voor de uitkomst. Het succes van de methode berust op het gebruik van eenvoudige visuele hulpmiddelen. Ze maken het communicatieproces transparant en reduceren verbale inbreng tot een minimum.

Kortweg gezegd, leent de Moderatiemethode zich uitstekend voor het oplossen van problemen, op elk niveau van organisaties en in multidisciplinaire groepen.

Specifieke kenmerken van de Moderatiemethode zijn:

  • Effectief en efficiënt resultaten bereiken;
  • Alle deelnemers denken creatief mee;
  • Met minder discussies, meer bereiken;
  • Draagvlak voor het bereikte resultaat;
  • Werken in een stimulerende omgeving;
  • De moderator stuurt en bewaakt als begeleider het proces.