Coachen Managers

Het managen van een organisatie in een verandering kan zeer complex zijn en vraagt specifieke vaardigheden. Je hebt als manager te maken met verschillende aandachtsgebieden waar je rekening mee moet houden.

AMbitious levert maatwerk oplossingen ter ondersteuning of u als manager wanneer dit als knelpunt naar voren komt vanuit een lean implementatie of procesoptimalisatie. Afhankelijk van het gevonden knelpunt zal in overleg met de betreffende manager worden gekeken naar de meest geschikte aanpak. Indien u zelf het knelpunt of verbeterpunt hebt bepaald waarin u zich wilt ontwikkelen dan kan in overleg worden bepaald of AMbitious u hiermee kan ondersteunen. In beide gevallen zal worden gekeken wat de grondoorzaak is achter bepaald gedrag.

Hoe kun je mensen motiveren tot gedragsverandering? Je kunt coachen op gedrag dat zichtbaar is. Dat is een manier. Als iemand echter niet in beweging komt, is het zinvol verder te kijken. Aandacht te geven aan het onzichtbare gedrag, ook wel het ‘innerlijke’ gedrag genoemd. Oftewel te kijken onder de waterspiegel, zoals met het ijsbergmodel Mcclelland.