Coaching Teams

Je hebt een team dat niet lekker loopt. De samenwerking gaat niet goed, de communicatie stokt en resultaten blijven achter. En dat terwijl je weet dat er aan potentieel veel te halen is met aanwezige kennis en professionele vaardigheden van alle individuen in je team. Het doel van teamcoaching is dat de teams weer zelfstandig verder kunnen werken aan een gezamenlijk doel. Er ontstaat begrip en waardering voor de verschillen in communicatiestijlen en kwaliteiten. Teamleden zien weer de meerwaarde in van een collega die misschien niet lekker in de groep ligt, en er is wederzijds begrip voor wie de ander is als persoon. Jullie praten weer met elkaar en er is zicht op het gezamenlijk belang. Een goed functionerend team heeft positieve impact op de resultaten van uw bedrijf/organisatie en de tevredenheid van de klant.

Onze aanpak
Of het nu een regulier team, een managementteam is of een projectteam elk team kent haar eigen irritaties en problemen. Om die reden wordt teamcoaching bij AMbitious afgestemd op de situatie en behoeften van het betreffende team. Mijn rol hierbij is spiegelen, vragen stellen, en soms interventies plegen. Dat doen we in een veilige sfeer van vertrouwen, zodat je als team open en met respect voor elkaar kunt praten over wat je dwars zit, en wat er beter zou kunnen. Waar nodig maak ik als teamcoach ook gebruik van teambuilding oefeningen en individuele coaching.
Ik neem je graag alvast mee in een aantal uitgangspunten die altijd centraal staan in mijn aanpak:

  • Ik focus vooral op het verder ontwikkelen van teams door te redeneren vanuit de klant en het doel van de organisatie.
  • Ik vind het belangrijk dat alle leden in een team op gelijkwaardige wijze hun inbreng kunnen geven.
  • Ik vind het belangrijk dat inzichten ook vertaald worden in concrete actie
  • Ik hanteer altijd het coachingsmodel (voordoen, samen doen, voorbereiden en dan zelf doen).

Blijf niet langer menselijk kapitaal verspillen. Zet teamcoaching in!