Lean Implementeren

Velen zien Lean als een soort gereedschapskist met allerlei tooltjes. “Vervolgens even een aantal van die tooltjes toepassen en je organisatie is Lean geworden”. Altijd weer een mooie discussie. Niet vanwege de toolbox, want die bestaat ook echt, maar omdat Lean worden wel heel wat meer vereist dan de tools toepassen.

Lean is geen doel op zich, maar een methode om bepaalde (business)doelen te realiseren. En daar komt meer bij kijken dan tools toepassen. Bij een Lean implementatie kijkt AMbitious naar uw organisatie vanuit 5 invalshoeken; klant-, proces efficiëntie, operationeel management, organisatie & vaardigheden en houding & gedrag. Dit geeft een volledig beeld van uw organisatie en op welke vlakken uw organisatie kan en moet verbeteren.

Het succes van de implementatie is voor een groot deel afhankelijk van menselijke factoren. In de afgelopen jaren zijn er verschillende voorbeelden geweest waar de omslag in de cultuur het succes van de implementatie bevorderde. Uiteraard ook andersom. Het kwantificeren van de mogelijke besparing is vaak niet heel erg moeilijk. Het realiseren en vasthouden ervan blijk vaak veel lastiger. De lean implementatie is erop gericht om de menselijke factoren (leiding en medewerkers) dusdanig te beïnvloeden dat er een cultuur ontstaat van continue verbazen en verbeteren.

AMbitious kan zowel de transformatie binnen uw organisatie coördineren als deelnemen in een reeds gestart lean implementatie.