Lean Sturen

Twijfelt u wel eens of alle werkzaamheden binnen uw organisatie volledig bijdragen aan de doelstellingen? Of heeft u het gevoel dat er ergens op moet worden bijgestuurd, maar weet u niet precies hoe moet bijsturen. Met Lean Sturen kan AMbitious u hierbij ondersteunen! Lean Management wordt benaderd als een project, waarbij AMbitious samen met uw directie workshops houdt om de volgende zaken te ontwikkelen.

1. Een A4 business plan met de bedrijfsdoelstellingen (op het hoogste niveau van uw organisatie inclusief de koppeling naar de werkzaamheden die daarvoor moeten worden uitgevoerd
2. Een overzicht van de relevante KPI’s waarmee doelstellingen kunnen meten en vergeleken met de gewenste waarden
3. Een voorstel van overleg- en rapportage om de besturing van de KPI’s te borgen in uw organisatie.

Centraal hierbij staat welke resultaten uw organisatie wil behalen. En natuurlijk hoe u als organisatie wilt realiseren. Het combineren van uw visie aan de juiste acties. Kennen de medewerkers in uw organisatie de doelstellingen? Dit is een absolute voorwaarde om te kunnen beoordelen of hun eigen werkzaamheden bijdragen hieraan. En niet alleen dat. Het zorgt ook nog eens voor extra motivatie als medewerkers weten hoe hun eigen werk bijdraagt aan het resultaat.

Met Lean Management begeleiden we u als directie bij het vaststellen en concreet maken van de doelstellingen van de organisatie. Tevens vragen we u dan stil te staan bij hoe u dat vervolgens wilt bereiken. Dit betekent keuzes maken want resources zijn niet uitputtend. Vervolgens is het belangrijk om resultaten periodiek inzichtelijk te maken. Aan de hand van de doelstellingen stelt u de Kritische Prestatie Indicatoren op (KPI’s) waarmee u regelmatig kunt meten. De uitkomsten van de KPI’s worden periodiek vergeleken met de gewenste doelstellingen om bij te sturen wanneer noodzakelijk.