Methodes – Lean

Wat is Lean?

Lean is een andere wijze van denken. Lean bestaat uit een verzameling van methoden gericht op het verbeteren van winstgevendheid door het elimineren van verspillingen. Sleutelbegrippen zijn voorraad reduceren, omsteltijd verkorten, standaardiseren en het creëren van doorstroming. Lean leent zich erg goed voor vraagstukken waarbij tijdcompressie aan de orde is, zoals levertijdverkorting of doorlooptijdverkorting.

Onderdelen van de Lean methodiek bestaan al sinds het begin van de industriële revolutie. Lean is als het ware geëvolueerd tot wat het nu is. De Japanse en de Europese industrie hebben hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. Het woord “Lean” is pas in de negentiger jaren van de vorige eeuw aan de verzameling methoden gegeven. Toyota heeft een groot deel van zijn succes bij de productie van personenwagens te danken aan de toepassing van Lean en is daarmee een schoolvoorbeeld geworden.

Sommige ondernemingen starten hun Lean programma direct met structureren en zichtbaar maken. Dit zijn relatief eenvoudig uit te voeren activiteiten en leiden snel tot flinke verbeteringen. Het grote voordeel is dat effecten direct waarneembaar zijn, waardoor snel een draagvlak wordt gecreëerd.

Lean kan op veel vraagstukken en in ieder type organisatie worden toegepast. Is het vraagstuk minder complex en zijn oorzaken en oplossingen relatief eenvoudig te herkennen, dan heeft de Lean aanpak meestal de voorkeur. Daarnaast spelen de beschikbare hoeveelheid tijd, geld en mankracht een belangrijke rol. Moet snel een oplossing gevonden worden en mag het project niet veel kosten dan verdient Lean de voorkeur. Er zijn echter ook vraagstukken waarbij Lean geen optie is. Wanneer een verkeerde keuze grote consequenties heeft of wanneer een voorstel tot grote weerstand zal leiden is grondig onderzoek en onderbouwing nodig en dan is Lean minder geschikt.