Procesoptimalisatie

In economische mindere tijden, maar ook met het oog op de toekomst proberen steeds meer organisaties hun dagelijkse werkzaamheden efficiënter in te richten om bijvoorbeeld kosten te besparen. Procesoptimalisatie volgens Lean is er op gericht om maximale waarde voor de klant te creëren met zo min mogelijk verspilling. Dus hogere klanttevredenheid, lagere kosten en hogere medewerkerstevredenheid.

De werkwijze is erop gericht om samen met uw medewerkers op zoek te gaan naar de verspillingen in de processen. U zult verrast zijn van de resultaten welke op relatief eenvoudige wijze kunnen worden gerealiseerd. Vaak zonder IT aanpassingen.

Onze aanpak

De aanpak van AMbitious procesoptimalisatie bestaat uit 6 stappen.

  • Intake: in overleg met u of uw directie bepalen we het te optimaliseren proces. Vervolgens wordt vastgesteld welke afdelingen hierbij betrokken zijn en welke medewerkers noodzakelijk zijn om de optimalisatie door te voeren. Indien mogelijk wordt een verbeterteam samengesteld.
  • Observeren: afhankelijk van het type proces wordt een dag meegelopen met medewerkers in het proces, interviews gehouden en data verzameld en geanalyseerd
  • Vaststellen Klantwens: wat is de klantwens voor het proces. Indien niet bekend kunnen bestaande klanten worden geinterviewd
  • In kaart brengen huidig proces: samen met uw medewerkers wordt het huidige proces op papier gezet inclusief verspillingen en verbazingen
  • Bepalen verbeteringen: samen met uw medewerkers worden verbeteringen bepaald inclusief impact ervan
  • Actieplan: de verbeteringen die zijn gekozen worden beschreven inclusief wat ervoor nodig is om te realiseren
  • Plannen en uitvoeren van het actieplan

Het resultaat is bij de procesoptimalisatie leidend. Onze focus ligt er dan ook op om dat voor en met u te realiseren. Indien coaching of training van uw medewerkers noodzakelijk is voor de realisatie van de procesverbeteringen dan zal de aanpak hiervoor in overleg met u worden vastgesteld