AMbitious Verbeterprogramma

Wilt u de effectiviteit van uw organisatie verbeteren, de interne samenwerking stimuleren en de faalkosten in uw overdracht reduceren? Wilt u uw organisatie verbeteren maar weet u niet goed waar u moet beginnen? Het AMbitious Verbeterprogramma helpt u bij het nemen van concrete stappen om uw bedrijf blijvend te versterken.

Doelen

Tijdens het AMbitious Verbeterprogramma staan er een aantal doelen centraal:

  • Wat kan er in onze organisatie beter?
  • Waar zitten faalkosten in onze overdracht (proces)?
  • De kracht van effectieve samenwerking (team)
  • Feedback als basis voor verbeteren
  • Samen verbeteren aan concrete verbeteringen

Wat kunt u verwachten?

Gedurende het AMbitious Verbeterprogramma wordt er uitvoerig aandacht bestaat aan:

  • Een combinatie van leren verbeteren en het realiseren van de eerste verbeteringen
  • Een basis voor het verder zelf oppakken van verbeteringen
  • Praktische tips, methodes en best practices

Voor wie is dit programma?

Het  is een in company training. Dus u kunt zelf bepalen wie u betrekt bij deze training.

Het AMbitious Verbeterprogramma bestaat uit 6 dagdelen, waarin de leerdoelen één voor één worden behandeld (vooraf te bespreken). Een ervaren coach gaat met u en uw collega’s concreet aan de slag met zowel quick wins als met verbeteringen waarvan de mogelijke oorzaken niet direct voor het oprapen liggen.

Kosten en opbrengsten

Het AMbitious Verbeterprogramma kost uw organisatie €650,- per dagdeel inclusief voorbereiding en uitwerking. Het AMbitious Verbeterprogramma levert uw organisatie gemiddeld 10-15% besparingen op door de efficiencywinst die door het programma wordt behaald.

Contact opnemen

Heeft u vragen over het AMbitious Verbeterprogramma,  neem dan contact met ons op via mail of telefoon.